asian sex

voyeurhit.me kat got double stuffed.

Antes Çelik Boru Olarak ; 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ.

  • İş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili iş kanunu, yönetmelik, ilgili mavzuatlara ve üyesi bulunduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.
  • Tüm personelin katılımı ile kazalara sebebiyet verebilecek riskleri değerlendirmek ve mevcut riskleri ortadan kaldırmak ve böylece tehlikeli ortamların oluşmasını engelleyerek, iş kazası ve meslek hastalıklarının, yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının oluşumunun önlenmesini engellemek.
  • “Çalışanlarımızın sağlığı, firmamızın sağlığı demektir” ilkesi ile hareket etmek.
  • Hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileşme için çalışanlarımız ve diğer ilgili taraflar iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek, sağlıklı olmalarını teşvik etmek ve belirli periyotlarda yapılan çalışmaların gözden geçirilmesini sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilerek çalışanların katılımı en üst düzeye çıkarmaya çalışmak ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla paylaşmaktır.

empflix.rocks