asian sex

voyeurhit.me kat got double stuffed.

“Kalite anlayışımızın temelinde çevreye saygı yatmaktadır”

Bu bağlamda Çevre Politikamız :

  • Faaliyetlerimizi çevre kanunları, yönetmelikler ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
  • Faaliyet ve ürünlerimizde sürekli gelişmeyi esas alan çalışmalarda çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı,
  • Doğa ve insan uyumunu sağlamak için çevre unsurunu, yatırım kararlarını belirleyen önemli faktörler arasında değerlendirmeyi,
  • Kirliliği önlemeyi ve / veya kaynağında en aza indirmeyi,
  • Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmayı ve geri kazanımı özendirmeyi,

 

empflix.rocks